Kino projektu tehniskais nodrošinājums

Visi nepieciešamie tehniskie darbi uz filmēšanas laukuma: tehniskais atbalsts filmēšanas grupai, personāla vadība, transporta vienību vadība, filmēšanas laukuma uzturēšana.